Praktische Informatie

Als aanvulling op de vaklessen worden in alle leerjaren excursies gehouden en/of bezoeken georganiseerd aan tentoonstellingen en voorstellingen op verschillend terrein.

Een bijzondere plaats neemt de traditionele Romereis in, die elk jaar met de leerlingen van het vijfde leerjaar wordt gehouden. De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 750,-. Jaarlijks vindt in de maand september een introductiekamp plaats voor leerlingen van het eerste leerjaar. De kosten hiervoor bedragen ongeveer € 105,-.

Voor alle reizen en excursies geldt dat, zo nodig, een beroep kan worden gedaan op het Schoolfonds voor een bijdrage in de kosten, opdat niemand om financiële redenen moet afzien van deelname. Een verzoek tot ondersteuning dient schriftelijk te worden ingediend, gericht aan de rector.

Op dit moment is het niet mogelijk buitenlandse reizen te organiseren. We hopen dat hier snel weer verandering in komt.

Romereis 2016 op het forum in Pompeii

Romereis 2016 op het forum in Pompeii

Aan het begin van het schooljaar wordt de ouder(s)/verzorger(s) van iedere leerling ver­zocht een bedrag te betalen als ouder­bijdrage.

Deze bijdrage is voor het schooljaar 2021-2022 vastgesteld op € 100,-. Van deze ouderbijdrage worden o.a. bekostigd: extra kopieën, lesmateriaal voor de verschillende vakken als handvaardigheid, practicummateriaal voor scheikunde en biologie, voorlichtingsmateriaal studiekeuze, aanschaf boeken bibliotheek, schooltegoed mediatheek (voor het maken van prints), schoolpasjes, schoolconcerten, lezingen, bijdrage aan de CJP-kaart (bijdrage aan) excursies, huur van een kluisje en verzekering van leerlingen.

De ouderbijdrage is vrijwillig en kan helemaal, gedeeltelijk, of niet worden betaald.

N.B. Indien een leerling de school vóór 1 januari verlaat, wordt de helft van het totaalbedrag gerestitueerd. Bij vertrek ná deze datum vindt geen restitutie plaats.

Gedurende de reis naar en van school, tijdens het verblijf op school en tijdens excursies zijn de leerlingen collectief verzekerd bij de firma AON, een bedrijf gespecialiseerd in schoolverzekeringen. De polisvoorwaarden liggen op het schoolsecretariaat ter inzage.

Indien u bezwaren heeft tegen het gebruik van foto’s van uw kind(-eren) op de website, in onze schoolgids en in promotiemateriaal, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen. Iedereen heeft bij aanmelding aangegeven wat uw keuze is. Indien deze keuze verandert, neemt u in dat geval contact op met mevr. M. van Amersfoort, teamleider leerjaar 1 en 2. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Het Gymnasium Camphusianum gebruikt NAW en mailadresgegevens voor interne communicatie en deelt deze met derden in het geval van aanmeldingen of overdrachten en facturering door onze schoolfotograaf.

De schoolboeken zijn gratis. Dit betreft leer- en werkboeken plus de verzendkosten van het boekenpakket (nadere informatie: www.gratisschoolboeken.nl) De gratis schoolboeken van het Gymnasium Camphusianum worden geleverd door de firma Iddink. Iddink brengt eenmalig een borgsom van € 75,- bij de ouders in rekening (nadere informatie: www.iddink.nl). Bij veranderingen in het vakkenpakket of bij wijziging van de profielkeuze komen de kosten van aanschaf van nieuwe boeken voor rekening van de ouders/verzorgers.

De school beschikt over een uitgebreide mediatheek voor leerlingen, docenten en medebewoners. De gebruikers kunnen vanzelfsprekend voor meer terecht dan alleen het lenen van boeken, het raadplegen van naslagwerken of het lezen van de krant of een tijdschrift. De mediatheek heeft ook een collectie Dvd’s en Luisterboeken. Voor de gebruikers staan computers gereed die zijn aangesloten op het schoolnetwerk. Er is rust en ruimte voor zelfstudie. Voor groepsactiviteiten is er het computerinstructielokaal.

De boekencollectie is ruim opgezet. De collectie bevat Nederlandse en buitenlandse literatuur op verschillende niveaus. Er zijn informatieve boeken op alle vakgebieden die onderwezen worden en er is een grote collectie jeugdliteratuur. Sinds april 2009 is een servicepunt van de Gorcumse Bibliotheek in de mediatheek gehuisvest, met name bedoeld voor medebewoners en andere ouderen uit de wijk.

Het gebruik van de mediatheek en het lenen van boeken is gratis. Voor printen en kopiëren wordt een bescheiden bijdrage gevraagd.

De vaste medewerkers worden bijgestaan door diverse vrijwilligsters.

De mediatheek is gewoonlijk op alle schooldagen geopend van 8.30 tot 16.00 uur. Alle leerlingen zijn dan welkom.