Leerlingen

Aan het Gymnasium Camphusianum is ook een Leerlingenraad verbonden, waarin vertegenwoor­digers van alle klassen zitting hebben. De leerlingenraad behartigt de belangen van alle leerlingen van de school en heeft over verschil­lende zaken regelmatig contact met de school­leiding.

Het Gymnasium Camphusianum kent een leerlingenvereniging die luistert naar de naam ‘Gorcumse Gymnasiasten Club (GGC) αυτοι εσμευ’ die jaarlijks allerlei activiteiten organiseert, zoals bijvoorbeeld film- en disco-avonden.

Ieder jaar organiseert de GDC een aantal acties ten bate van een breed scala aan goede doelen. Naast de grote nationale initiatieven zijn dit ook de goede doelen op kleinere schaal in de buurt, in combinatie met de maatschappelijke stage (MaS).

High tea met bewoners van Noodopvang en Frisoflat in het kader van Maatschappelijkke stage

High tea met bewoners van Noodopvang en Frisoflat in het kader van Maatschappelijkke stage

De stichting Utile Dulci is een schoolkantine voor en door leerlingen. Dit leerlingenbedrijfje is ontstaan vanuit een profielwerkstuk economie van zesdeklassers in het cursusjaar 2011-2012. Het leerlingenbestuur wordt jaarlijks benoemd, werft zelf medewerkers en wordt begeleid door dhr. Verhoeff.

Utile Dulci heeft een samenwerkingsverband met bakkerij Margriet uit Gorinchem voor de dagelijkse aanvoer van verse producten.

Op 5 juli 2006 verscheen de vernieuwde schoolkrant van het Camphusianum met de naam SPartacus. De hoofdletters SP verwijzen naar de voorganger Sonores Pugnae, SPartacus verwijst naar Sparta, de plek waar het Camphu­sianum 50 jaar lang gehuisvest was. En natuurlijk was de historische Spartacus een icoon van vrijheid en een woordvoerder van de massa. SPartacus verschijnt een aantal malen per jaar. De redactie wordt gevormd door leerlingen.