Gedragsregels

 • Een leerling, die uit de les verwijderd is, meldt zich direct bij de conciërge. Hier ontvangt de leerling een lesverwijderingsbriefje en vult het in. Aan het einde van de les meldt de leerling zich bij de docent die hem uit de les verwijderde. De docent heeft op dat moment of later op de dag een gesprek met de leerling en levert het lesverwijderingsbriefje daarna in bij de leerlingcoördinator (LLC).
 • Het is voor leerlingen verboden in en om de school te roken en alcohol en drugs te gebruiken.
 • Het is voor leerlingen verboden te eten of te drinken in de mediatheek of tijdens de lessen (N.B. in de gangen is dit uitsluitend toegestaan bij zitplaatsen)
 • Van alle leerlingen wordt verwacht, dat zij eraan meewerken dat de school en het terrein er omheen schoon en in goede staat blijven. Papier en ander afval moet in de daarvoor bestemde bakken worden gedaan.
 • Leerlingen zorgen ervoor dat gymspullen die op school blijven, worden opgeborgen in de locker.
 • Eventuele schade door leerlingen aan het gebouw, inventaris of leermiddelen toe­gebracht, moet direct aan de conciërge gemeld worden en zal aan de ouders in rekening worden gebracht.
 • In de school mag niet gerend of geschreeuwd worden. Tijdens de lessen moet het in de gangen rustig zijn. Leerlingen die geen les hebben kunnen gebruik maken van het Auditorium en alle zelfstudieplekken.
 • Het is leerlingen van de eerste twee leerjaren niet toegestaan zich tijdens school- en pauzetijden buiten het terrein van de school te begeven.
 • Ziekte 
  In geval van ziekte hanteren wij de volgende regels: 

  • een ouder/ verzorger bericht de school uiterlijk 08:30 uur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • een leerling die zich in de loop van de dag te ziek voelt om de lessen te volgen, meldt zich bij de conciërgebalie. 
  • zodra een leerling weer beter is, meldt een ouder/ verzorger de leerling weer beter via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

  Tandarts, orthodontist, rijexamen e.d. 

  • afspraken met tandarts, orthodontist, rijexamens en dergelijke, niet urgente redenen, dienen zoveel mogelijk buiten schooltijd plaats te vinden. Indien dit echt niet mogelijk is, kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. verlof worden aangevraagd.  

  Verlof 

  • in buitengewone omstandigheden kan een aanvraag ingediend worden voor bijzonder verlof. Dit kan door ten minste twee weken* voor de verlofdatum een verzoek in te dienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met in de mail het volgende: 
   • naam en klas leerling 
   • de gewenste verlofdatum/ -data 
   • de reden van de verlofaanvraag. 

  *uitgezonderd begrafenissen, crematies en dringende medische zaken.  

 • Leerlingen kunnen maximaal 15 minuten te laat komen. Na melding bij een conciërge worden zij met een briefje toegelaten tot de les. Indien de leerlingen later dan 15 minuten zijn, worden zij wel toegelaten maar wordt dit als een spijbeluur gezien.
 • Bij ongeoorloofd te laat komen dient de leerling zich de volgende lesdag om 8.00 uur op school te melden. Bij regelmatig te laat komen worden strengere maatregelen genomen.
 • Docenten zijn vijf minuten voor de aanvang van een lesuur aan het begin van de dag en na de pauzes aanwezig in het lokaal.
 • Lokalen zijn in pauzes afgesloten.
 • Alleen in het bijzijn van een docent mogen leerlingen tijdens de pauzes in een lokaal aanwezig zijn.
 • Telaatkomers, absenten en huiswerk worden door de docent ingevoerd in het digitale systeem SOMToday.
 • Tussen 9.00 en 9.20 uur gaat de conciërge de klassen rond en noteert de absenten. In het 2e uur belt hij naar huis toe in geval dat een absente leerling niet ziek of afwezig is gemeld.
 • Voor de eerste zes lesuren geldt dat het leerlingen niet wordt toegestaan om de les eerder te verlaten om trein, bus of veerdienst te halen.

Schoolgids 20210927 EKK2019 03

Kennismakingslessen.

Schoolgids 20210927 EKK2019 04