De kleinschaligheid geeft een betere binding met de leerlingen en voorkomt zo verruwing, omdat er een goede sociale controle is. Dit veiliger zijn van een kleine school, zoals het Gymnasium Camphusianum dat is, heeft een zekere aantrekkingskracht: ‘je weet wie er rondloopt.’ Ook de communicatie tussen de docenten verloopt gemakkelijker en hun betrokkenheid bij het ‘onderwijsbedrijf’ is groot. Op onze school kent iedereen iedereen, waardoor de leerlingen zich veilig kunnen voelen en zich volledig kunnen concentreren op de gymnasiale opleiding. Ze worden niet uitgemaakt voor ‘stuudje’ en ze mogen gewoon hun best doen en goede cijfers halen zonder daarover te worden lastiggevallen. Omdat ze goed kunnen leren, kiezen ze voor het categoraal gymnasium, ook al weten de meeste twaalfjarigen absoluut nog niet ‘wat je ermee kunt doen.’ Kortom: als een kind de aanleg èn de ambitie heeft om gymnasiaal onderwijs te volgen, dan is het bij uitstek op zijn plaats in een klein, categoraal gymnasium als het Camphusianum, omdat het daar mag studeren.