• Leerlingen kunnen maximaal 15 minuten te laat komen. Na melding bij een conciĆ«rge worden zij met een briefje toegelaten tot de les. Indien de leerlingen later dan 15 minuten zijn, worden zij wel toegelaten maar wordt dit als een spijbeluur gezien.
  • Bij ongeoorloofd te laat komen dient de leerling zich de volgende lesdag om 8.00 uur op school te melden. Bij regelmatig te laat komen worden strengere maatregelen genomen.